przedszkole prywatne

Szkoła w Gdańsku – gdzie posłać swoje dziecko?

W ostatnim czasie, ze względu na strajk nauczycieli, dużo mówiło się o stanie polskiego szkolnictwa. W tym całym powstałym galimatiasie nie można jednak zapominać, że najważniejsze jest dobro dzieci. Wybierając szkołę podstawową, w Gdańsku czy też innym miejscu, stajemy przed nie lada wyzwaniem. Jednostek edukacyjnych istnieje bardzo dużo, więc jak wybrać tę najlepszą?

Szkoła publiczna czy prywatna?

Ze względu na sposób finansowania, w Polsce istnieją w zasadzie trzy typy szkół: publiczne, prywatne i społeczne. Wszystkie szkoły (każdego rodzaju), kierują się jednak pewnymi podstawowymi zasadami. Są to m. in.:

  • ta sama podstawa programowa uwzględniona w nauczaniu,

  • wymóg posiadania przez nauczycieli odpowiednich kwalifikacji zawodowych,

  • właściwa klasyfikacja i promocja uczniów do kolejnych klas,

  • odpowiednie prowadzenie dokumentacji uczniów.

Szkoła publiczna

Obecne przepisy w zakresie edukacji stanowią, że nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Państwo musi więc zapewnić taką ilość miejsc w szkołach, aby każde dziecko mogło zrealizować ten obowiązek. W Gdańsku szkół podstawowych jest wiele, między innymi dlatego, że do podstawówek obowiązuje rejonizacja, a zatem nie powinno być problemu z zapisaniem dziecka do szkoły w swojej okolicy. Zaletą szkół publicznych jest brak czesnego, wadą natomiast może być „masowość”, przejawiająca się m. in. w dużej liczebności klas.

Szkoła prywatna

Szkołę prywatną może założyć każda osoba fizyczna lub prawna. Przewagą tego typu szkół jest niewątpliwie mniejsza ilość dzieci w klasie. Mając niewielką grupę uczniów, nauczyciel może poświęcić więcej czasu każdemu wychowankowi. Wadą szkół prywatnych jest natomiast konieczność uiszczania comiesięcznego czesnego – jego wysokość może się sporo wahać w zależności od placówki, czy wielkości miasta, w którym działa szkoła.

Szkoła społeczna

Zasada działania szkół społecznych jest bardzo zbliżona do szkół prywatnych. Wśród głównych różnic należy wymienić to, że:

  • szkołę może założyć towarzystwo oświatowe,

  • jednostka zarządzana jest przy aktywnym udziale rodziców dzieci,

  • czesne wydatkowane jest w całości na potrzeby uczniów i utrzymanie szkoły.

Zacznij od przedszkola

O edukacji swojego dziecka warto pomyśleć już na etapie przedszkola. To w nim nasza pociecha po raz pierwszy zderza się z nauczycielem, poznaje zasady działania w grupie wstępując do pierwszej mikrospołeczności innej niż rodzina.

Od paru lat szkoły podstawowe, które w swoich budynkach prowadzą także oddziały przedszkolne, cieszą się dużym uznaniem. Przedszkole w tym samym budynku co przyszła szkoła podstawowa to duża zaleta – kontynuacja nauki w znanym otoczeniu odbywa się bez stresu dziecka związanego ze zmianą środowiska czy nowymi ludźmi.

Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, dobrym rozwiązaniem jest przedszkole prywatne. Gdańsk ma do zaoferowania wiele takich placówek, dlatego warto się im przyjrzeć. Naszą szczególną uwagę przykuło prywatne przedszkole w Gdańsku SOKRATES, którego nauczyciele tworzą niesamowitą atmosferę i indywidualnie podchodzą do każdego dziecka (więcej szczegółów na http://sokrates.gda.pl/przedszkole/).

Jak widać, wybór szkoły nie jest łatwy, ale zachęcamy do poświęceniu czasu na przeanalizowanie możliwości, bo odpowiednia decyzja może w przyszłości tylko zaprocentować.

Dodaj komentarz