Szkody górnicze – sposoby uzyskiwania odszkodowań i rekompensat finansowych

Mieszkańcy terenów zlokalizowanych przy działających kopalniach często doświadczają negatywnych zjawisk związanych z pracami wydobywczymi. Szkody górnicze mogą być bardzo poważne, a co za tym idzie – także kosztowne. Warto wiedzieć, jak i kiedy można dochodzić odszkodowań.

Szkody górnicze mogą dotyczyć budynków, zabudowy gospodarczej, gruntów, a w przypadku pól uprawnych – także plony. Wśród częstych szkód pojawiają się zalane piwnice, popękane ściany, pochylenie obiektów, a czasem ich całkowite zawalenie. Grunty bywają podtopione, a znajdująca się na nich infrastruktura jest uszkodzona. Osoby i podmioty gospodarcze, których dotyczą szkody w wyniku działania kopalni, mogą dochodzić odszkodowań od kopalni.

Jak otrzymać odszkodowanie za szkody górnicze?

Prawo do dochodzenia odszkodowania dotyczy każdego, kto doświadczył realnej szkody w wyniku prowadzonych przez kopalnię prac wydobywczych. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek do kopalni z informacją o roszczeniach. Poszkodowany może domagać się wypłaty rekompensaty pieniężnej lub naprawy powstałych szkód i przywrócenia budynkom lub gruntom stanu sprzed szkody. Kopalnia ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku w postępowaniu ugodowym. Terminy zwykle są dotrzymane, ale proponowane odszkodowania zaniżone. W takiej sytuacji warto rozważyć wejście na drogę postępowania sądowego. Najlepiej przy wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii odszkodowawczej.

Solidne wsparcie profesjonalistów

Nie od dziś wiadomo, że walka w sądzie pojedynczego człowieka przeciwko dużej firmie jest nierówna. Jeśli doświadczyłeś strat w wyniku działania kopalni i nie wiesz, jak naprawić szkody górnicze, warto zgłosić się do profesjonalnej firmy odszkodowawczej, która poprowadzi sprawę kompleksowo. Z solidnym wsparcie o wiele łatwiej jest uzyskać odszkodowanie w oczekiwanej wysokości.

 

 

Dodaj komentarz