wynajem

Prawa i obowiązki najemcy

„Nieznajomość prawa szkodzi” – pomimo tego, że jest to stare łacińskie porzekadło prawnicze, w naszym codziennym życiu jest nadal aktualne i ma zastosowanie w wielu różnych sytuacjach, m.in. w wynajmowaniu nieruchomości. By nie dochodziło do zbędnych nieporozumień na linii najemca a wynajmujący, warto zaznajomić się z podstawowymi prawami, ale też i zobowiązaniami obu stron. O jakich prawach i obowiązkach mowa? Jak powinna wyglądać umowa najmu? Postaramy się tym artykułem rozwiać Twoje wątpliwości!

Wynajmujący a najemca

Najemca – kto to właściwie jest? Najemca lub inaczej lokator, wynajmuje nieruchomość przez określony czas i za określoną kwotę. Natomiast wynajmujący jest właścicielem mieszkania, które za opłatą o ustalonej w umowie wysokości, wynajmuje najemcom.

Umowa najmu mieszkania jest najważniejszym dokumentem tej transakcji i określa zobowiązania obu stron – najemca a wynajmujący. Ponadto zawiera dane lokatora i właściciela oraz ich prawa i obowiązki, czas trwania umowy, wysokość czynszu, okres i warunki wypowiedzenia umowy, opis mieszkania i jego wyposażenia oraz podpisy z datą. Umowa najmu powinna być spisana w takiej samej formie dla każdej ze stron.

Obecnie coraz popularniejszą formą jest najem okazjonalny, czyli na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Jest on chętnie wybierany przez właścicieli ze względu na zabezpieczenie jego interesów, szczególnie w kwestii szkód w mieszkaniu czy zaleganiem z płatnościami. Forma ta nie powinna jednak stanowić problemu dla uczciwych najemców, regularnie opłacających czynsz i dbających o stan lokalu.

Prawa i obowiązki wynajmującego

Zacznijmy od praw właściciela wynajmującego mieszkanie. Obejmują one m.in. sprawdzenie tożsamości potencjalnego lokatora oraz otrzymanie informacji o jego zatrudnieniu i dochodach. Pozwoli to na sprawdzenie czy najemca będzie w stanie podołać finansowo comiesięcznym opłatom. Dodatkowo właściciel może w trakcie trwania umowy, podnieść wysokość czynszu.

Kolejnym przywilejem wynajmującego jest nałożenie obowiązku wpłacenia kaucji przez najemcę. Nie może ona jednak przekraczać kwoty równowartej z 12-miesięcznym kosztem wynajmu mieszkania. Jest ona pobierana jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych zniszczeń wyrządzonych przez najemcę.

Wynajmujący ma także prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu, jeśli najemca poczyni w mieszkaniu wyraźne szkody, zaniedbuje mieszkanie i użytkuje je niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Obowiązki wynajmującego obejmują natomiast zapewnienie sprawnego działania instalacji i urządzeń niezbędnych do codziennego funkcjonowania, np. woda, prąd czy ogrzewanie. Jest on też zobligowany do dbania o porządek i wykonywania na bieżąco napraw w lokalu niezależnie od przyczyny usterek (wyjątkiem jest wyraźna wina najemcy).

Prawa i obowiązki najemcy

Najemca ma prawo do ustalenia terminu naprawy instalacji lub urządzenia przez wynajmującego. Jeśli nie wypełni on swoich obowiązków w wyznaczonym terminie, najemca może samodzielnie dokonać napraw na koszt właściciela.

Najemca może również żądać obniżenia czynszu lub natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli w trakcie użytkowania nieruchomości dowie się on o istotnych wadach mieszkania, o których nie został poinformowany przez wynajmującego, kiedy podpisywana była umowa najmu.

Lokator ma również swoje obowiązki, które dotyczą m.in. terminowego płacenia czynszu w wysokości ustalonej w umowie. Ponadto musi on użytkować mieszkanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać je w czystości i dbać o stan techniczny instalacji i urządzeń w nim obecnych.

Po więcej informacji zapraszamy na https://bnonline.pl/

Dodaj komentarz