miedzyplony we wspolczenych plodozmianach

Znaczenie stosowania międzyplonów we współczesnych płodozmianach

Mocne uproszczenie, a nawet całkowita rezygnacja z płodozmianu w gospodarstwach produkcyjnych pociąga za sobą szereg problemów, u których podłoża leży przede wszystkim wyjałowienie gleby. Ich najprostszym, najbardziej ekologicznym i opłacalnym dla rolników rozwiązaniem jest wprowadzenie do płodozmianu międzyplonów. Jakie funkcje w gospodarstwie rolnym mogą pełnić międzyplony?

Uprawa międzyplonów nie jest nowością, jednak dawniej służyła głównie jako źródło dodatkowej paszy dla zwierząt gospodarskich. Współcześnie ich rola jest znacznie większa, a zastosowanie szersze – poplony uprawiane są również tam, gdzie nie ma zwierząt.

Międzyplony poprawiają urodzajność gleby…

Podstawowym zadaniem międzyplonów jest utrzymanie aktywności mikrobiologicznej gleby w okresach między głównymi uprawami i wzbogacenie jej w próchnicę. Rośliny międzyplonowe pobudzają rozwój organizmów glebowych, co pomaga w utrzymaniu równowagi biologicznej i w ten sposób poprawia urodzajność gleby. Jednocześnie korzenie międzyplonów, przerastając glebę, przyczyniają się do tworzenia i utrzymania struktury gruzełkowatej. Okrywa roślinna w międzyplonie chroni glebę przed wymywaniem składników mineralnych do wód podziemnych i erozją wietrzną. Dodatkowo rośliny zabezpieczają glebę przed nadmiernym przesuszeniem; pozostawione w polu na zimę gromadzą wodę z opadów śniegu, a wiosną ograniczają jej utratę przez parowanie.

… i przynoszą oszczędności na nawozach oraz pestycydach

Zakumulowane w poplonach składniki pokarmowe (przede wszystkim azot w formie amonowej, ale też fosfor, potas, magnez i wapń) mogą być wykorzystane przez rośliny następcze. Pod tym względem szczególnie przydatne są mieszanki międzyplonowe z udziałem kapustnych, wysiewki międzyplonowe traw i drobnonasiennych motylkowatych (dostępne np. w DSV Polska). Dzięki uprawie międzyplonów rolnicy mogą ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych. W tym miejscu warto zauważyć, że gromadząc składniki mineralne, międzyplony ograniczają zjawisko eutrofizacji wód. Zwarte łany międzyplonów skutecznie tłumią wzrost chwastów i w związku z tym pozwalają zmniejszyć zużycie herbicydów w gospodarstwie.

Podsumowując, uprawa międzyplonów to bardzo dobry sposób na łagodzenie niekorzystnego następstwa roślin. Poprawia jakość środowiska glebowego, ogranicza straty azotu i innych składników mineralnych z gleby, wyhamowuje procesy erozyjne. Stosowanie międzyplonów w płodozmianach jest obecnie standardem w rolnictwie ekologicznym, a popularność takich upraw wciąż wzrasta.

Dodaj komentarz